26 ก.ย. 2559

การค้นหาด้วย Filter List ใช้ JavaScript ซ่อนแสดง List ก่อนจะแสดงผลรายการที่ตรงกับคำค้นหา

จากคำถามของสมาชิกเพจ To Be Developer ว่าจะทำยังไงให้รายการทั้งหมดซ่อนไว้ก่อน แล้วเมื่อค้นหาถึงจะแสดงรายการที่ตรงกันออกมา เพราะแบบเดิมเริ่มต้นจะแสดงทั้งหมดเลย

๋JavaScript Filter List
ซึ่งวิธีการที่ผมใช้ก็คือ คัดลอกซอร์สโค้ด JavaScript เดิมที่ใช้ค้นหา เอามาเฉพาะส่วนของการวนลูป for() จากนั้นก็สั่งให้ซ่อนเนื้อหาทั้งหมด โดยเก็บไว้ในฟังก์ชั่น resetList()


function resetList(){
    var input, filter, ul, li, a, i;
    input = document.getElementById("myInput");
    filter = input.value.toUpperCase();
    ul = document.getElementById("myUL");
    li = ul.getElementsByTagName("li");
    for (i = 0; i < li.length; i++) {
        li[i].style.display = "none";
    }
}


จากนั้นก็นำไปไว้ส่วนท้ายสุดของ JavaScript เพื่อเรียกใช้งานเมื่อหน้าเว็บโหลดจนสมบูรณ์เรียบร้อย ตำแหน่งที่ว่าก็คือ ก่อนปิดแท็ก </body> นั่นเอง

resetList();
</script>

</body>
</html>เมื่อโหลดหน้าเว็บขึ้นมาก็จะพบว่ารายการทั้งหมดถูกซ่อนไว้เรียบร้อย

JavaScript Filter Listและเมื่อลองพิมพ์ข้อความค้นหาจะปรากฏข้อความที่ตรงกันแสดงขึ้นมาดังภาพ

23 ก.ย. 2559

PHP MySQL การสร้าง Matrix Table

ตัวอย่างนี้ จะเป็นการสร้างตารางแบบมีคอลัมน์ที่ไม่คงที คือทั้งหัวตารางแนวตั้ง และแนวนอน จะสามารถเปลี่ยนแปลงได้ ตามหมวดหมู่ หรือ สินค้าที่เราเลือก

ตารางหมวดหมู่ php mysql metrix table

ตารางสินค้า php mysql metrix table

ผลลัพธ์ php mysql metrix table
ผลลัพธ์16 ก.ย. 2559

JavaScript & jQuery การกดลูศร เพื่อควบคุมทิศทาง Focus ช่อง INPUTJavaScript & jQuery การกดลูศร เพื่อควบคุมทิศทาง Focus ช่อง INPUT เป็นการกำหนดจำนวนคอลัมน์ และบวกลบตำแหน่ง index ของอีเลเมนต์แต่ละตัว เพื่อวิ่งไป Focus ในส่วนที่ต้องการจากการกดปุ่มลูกศรแต่ละครั้ง

Download Source Code

Translate